Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz uczniów

Kowale Oleckie dn.31.12.2012r. Gmina Kowale Oleckie Fn-II.271.2.2012.IB OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sokółkach oraz Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich w roku 2013 . Zgodnie z...

Wybór oferty na przebudowę przedwojennego targowiska w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.27.12.2012r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.271.19.1.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego przebudowę przedwojennego targowiska w Kowalach Oleckich Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze...

Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg

Kowale Oleckie dn.20.12.2012r. IGKm.271.13.3.2012.kl OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do równania i zimowego utrzymania dróg (równiarka drogowa, pług odśnieżny, piaskarka) Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst...

Wybór na dowóz młodzieży szkolnej

Kowale Oleckie dn.14.12.2012r. IGPU.271.20.1.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sokółkach oraz Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich w roku 2013 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. w następujących zakresach: 1)...

Obwieszczenie - stacja demontażu pojazdów

Kowale Oleckie , dn. 14.11.2012r. Wójt Gminy Kowale Oleckie OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kowale Oleckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Protokół z konsultacji społecznych na temat projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2014”

Protokół z konsultacji społecznych na temat projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2014” Konsultacje...

Wybór pompownie wody

Kowale Oleckie dn.04.09.2012r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.271.14.1.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na remont pompowni wody w Lakielach , Szarejkach, Golubkach i Chechłach Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, poz....