Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Kowale Oleckie , dn. 31.12.2013r. Wójt Gminy Kowale Oleckie OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kowale Oleckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Dostawa paliw

Kowale Oleckie dn.30.12.2013r. GMINA KOWALE OLECKIE IGKm.271.14.2013.kl OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do pojazdów i urządzeń Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2014 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy i urządzenia obsługi mienia, samochód osobowy) oraz zakup etyliny...

Dostawa oleju opałowego

Kowale Oleckie dn.30.12.2013r. GMINA KOWALE OLECKIE IGKm.271.15.2013.kl OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego : „ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO (GRZEWCZEGO) W 2014 ROKU DO BUDYNKU URZĘDU GMINY I BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH OLECKICH ORAZ DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W STOŻNEM. Zgodnie...

Odławianie psów

Kowale Oleckie dn.27.11.2013r. GMINA KOWALE OLECKIE IGKm.271.13.2013.kl OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na wyłapywane bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymania, sterylizacji i kastracji . Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych...

Wybór oferty na rozbudowę i przebudowę ze zmianą użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne w Monetach

Kowale Oleckie dn.28.11.2013r. IGPU.271.17.1.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne w Monetach” współfinansowana przez...

Wójt Gminy Kowale Oleckie poszukuje osoby na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego na zastępstwo

Wójt Gminy Kowale Oleckie poszukuje osoby na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego na zastępstwo, na czas określony obejmujący okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy kierowcy tj. od dnia 26 listopada 2013r. do 08 grudnia 2013r. w godz. od 530 do 1630. Trasa dowozu obejmuje miejscowości Leśny Zakątek, Dunajek, Borkowiny, Lakiele,...

Wybór oferty na usługę doskonalenia zawodowego nauczycieli

Gmina Kowale Oleckie Kowale Oleckie dn.25.10.2013r. IGPU.27`1.20.1.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na usługę doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół w Gminie Kowale Oleckie Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz....

Wybór wykonawcy na dostawę samochodu strażackiego dla OSP w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.16.10.2013r. IIGKm.271.10.2013.kl OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu strażackiego dla OSP w Kowalach Oleckich Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm. ) Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje...