Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 185/23 , pow.0,3500 ha w Stożnem, -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerach geodezyjnych 152/1 i 152/2, pow. 0,0201...

Postanowienie

Kowale Oleckie 07.05.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.

Obwieszczenie

Urząd Gminy Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail gmina@kowale.fr.pl http://www.gmina.kowale.f

Zawiadomienie

Kowale Oleckie 09.04.2015 r. ZAWIADOMIENIE &n

Informacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Wojewoda Warmińsko – Mazurski informuje, że zostały uaktualnione zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a także obowiązujące w bieżącym roku wzory wniosków...

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 02.04.2015 r. Na podstawie art. 29 oraz art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ś

Postanowienie

Kowale Oleckie, 03.04.2015 r. IGKm.6220.4.2014 POSTANOWIENIE