Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 19.12.2014 r. IGKm.6220.4.2014 POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego Działając

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 18.12.2014 r. POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE

Kowale Oleckie dn. 10.12.2014 r. IGKm.6220.3.2014 DECYZJA Na podstawie art. 50 § 1, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowale Oleckie Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających...

Wybór oferty

Kowale Oleckie, dn. 08.12.2014 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego: ,, Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie” Zgodnie z art. 92 ustawy z d

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie w części obrębu geodezyjnego Kowale Oleckie, Monety, Gorczyce i Kucze. &nbs

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 06 listopada 2014 r. Na podstawie art.53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r Nr 80, poz.717 ) podaje się do

ZAWIADOMIENIE

Kowale Oleckie 05.11.2014 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z

Komunikat

Kowale Oleckie 01.10.2014 r. Urząd Gminy Kowale Oleckie ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 200