Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obróbka poubojowa mięsa po uboju poza rzeźnią

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku przesyła pismo Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w sprawie obróbki poubojowej mięsa, w przypadku uboju dokonanego poza rzeźnią. Pismo dotyczy rzeźni zainteresowanych przyjęciem do obróbki poubojowej np. zdrowego bydła poddawanego humanitarnemu ubojowi z konieczności...

Pilna informacja dla producentów owoców i warzyw starających się o wsparcie w związku z embargiem rosyjskim

Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia o pilne składanie powiadomień do Oddziałów Terenowych ARR. W związku z ukazaniem się w dniu 30.08.2014 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe...

Wybór oferty na drogę do Kilian

Kowale Oleckie dn.08.07.2014r. &nb

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na rok 2014.

Kowale Oleckie, 26 czerwca 2014 roku Informacja Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na rok 2014. Listę dofinansowanych wniosków wraz z wysokością przyznanych środków publicznych przedstawia poniższa tabela.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”

Kowale Oleckie, 23 czerwca 2014 roku IGKm.OŚ.271.1.1.2014.PM Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Kowale Oleckie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest...

Obwieszczenie

Kowale Oleckie , dn. 22.05.2014r. Wójt Gminy Kowale Oleckie OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kowale Oleckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śr