Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE

Kowale Oleckie dn.18.07.2008r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.3410-19/2/08 ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich „ Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr...

Przebudowa ulicy Witosa w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.31.07.2008r. GMINA KOWALE OLECKIE IGPU.3410-15/2/08 ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Witosa w Kowalach Oleckich Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami) Wójt...

ZAWIADOWMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonym na wykonie remontu dachu i poddasza Szkoły Podstawowej w Stożnem

Kowale Oleckie dn. 17.07.2008 r. IGPU-3410-17/1/08 ZAWIADOWMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonym na wykonie remontu dachu i poddasza Szkoły Podstawowej w Stożnem Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami) Wójt...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na utwardzenie placu i wykonanie instalacji c.o.i wod-kan przy Publicznym Gimnazjum w Sokółkach

Kowale Oleckie dn.13.04.2008r. IGPU.3410-14/1/08 ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na utwardzenie placu i wykonanie instalacji c.o.i wod-kan przy Publicznym Gimnazjum w Sokółkach Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz....

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Wigilia integracyjna”

Kowale Oleckie, 03 lipca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Wigilia integracyjna” Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Utworzenie sobotnio – niedzielnego klubu młodzieżowego”

Kowale Oleckie, 03 lipca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Utworzenie sobotnio – niedzielnego klubu młodzieżowego” Zgodnie...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Gminne Dożynki Integracyjne dla całych rodzin i wszystkich osób chętnych”

Kowale Oleckie, 03 lipca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Gminne Dożynki Integracyjne dla całych rodzin i wszystkich osób chętnych” ...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Andrzejki integracyjne”

Kowale Oleckie, 03 lipca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Andrzejki integracyjne” Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2008 roku zadań pożytku publicznego w zakresie Rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w Gminie Kowale Oleckie.

Kowale Oleckie, dn. 24.06.2008 r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2008 roku zadań pożytku publicznego w zakresie: Rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w Gminie Kowale Oleckie. - Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Kowalach Oleckich – kwota dotacji 1000 zł; - UKS „Kowalak”...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Kowale Oleckie , dn. 26.06.2007r. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071 , ze zmianami...