Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Festyn rodzinny w ramach obchodów święta Kowali Oleckich (Kowaliada)”

Kowale Oleckie, 16 czerwca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Festyn rodzinny w ramach obchodów święta Kowali Oleckich (Kowaliada)” ...

Zaproszenie - bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” – poziom podstawowy.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe z całej Polski do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” – poziom podstawowy, które odbędzie się w Warszawie w następujących terminach: 25-27 czerwca 2008 r. 16-18 lipca 2008 r. 6-8 sierpnia...

Ogłoszenie o zmianie „Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej”

Ogłoszenie o zmianie „Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej” W dniu 05 czerwca 2008 roku odbyło się spotkanie informacyjne zainteresowanych, potencjalnych usługodawców do Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Uczestnicy spotkania wprowadzają następujące zmiany do „Zaproszenia do...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi Integracji Społecznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi Integracji Społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w ramach umowy pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07 kwietnia 2006 roku na Poakcesyjny Program...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających CERAMBUD – CEGIELNIA

Kowale Oleckie , dn. 27.05.2008r. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071 , ze zmianami...

OBWIESZCZENIEo środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Stożne i Golubki p.n. „ Ochrona wód jeziora Gołębiego – ograniczenie spływu zanieczyszczeń na obszarach wiejskich – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej „

O B W I E S Z C Z E N I E o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Stożne i Golubki p.n. „ Ochrona wód jeziora Gołębiego – ograniczenie spływu zanieczyszczeń na obszarach...