Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Polowania zbiorowe

Zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. 2005 nr 61 póz. 548 z późn. zm), Nadleśnictwo Czerwony Dwór powiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w dniach 27-28.10.2015 r. oraz 18-

Susza rolnicza - odbiór protokołów

W związku z uruchomieniem programu pomocy finansowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc finansową dla producent6w rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały...