Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Kowale Oleckie, 07 sierpnia 2014 roku OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie: 1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację...