Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Kowale Oleckie dn. 14.07.2015 r. IGKm.6220.3.1.2015 Wg rozdzielnika Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochroni

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Kowale Oleckie 14.07.2015 r. IGKm.6220.3.1.2015 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 185/47 , pow.0,3500 ha w Stożnem, -nieruchomość

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środ

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Kowale Oleckie, dnia 27 maja 2015 roku ZAWIADOMIENIE o konsultacjach społecznych Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U....

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 185/23 , pow.0,3500 ha w Stożnem, -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerach geodezyjnych 152/1 i 152/2, pow. 0,0201...

Postanowienie

Kowale Oleckie 07.05.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.