Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61...

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Kowale Oleckie, dnia 27 maja 2015 roku ZAWIADOMIENIE o konsultacjach społecznych Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U....

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 185/23 , pow.0,3500 ha w Stożnem, -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerach geodezyjnych 152/1 i 152/2, pow. 0,0201...

Postanowienie

Kowale Oleckie 07.05.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Obwieszczenie

Urząd Gminy Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie 29.04.2015 r. IGKm.6220.4.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Zgodnie z art....

Zawiadomienie

Kowale Oleckie 09.04.2015 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. Nr 199, poz....

Informacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Wojewoda Warmińsko – Mazurski informuje, że zostały uaktualnione zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a także obowiązujące w bieżącym roku wzory wniosków...