Komunikaty

OGŁOSZENIE Gmina Kowale Oleckie prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.

Kowale Oleckie, 01 września 2017 roku

OGŁOSZENIE

Gmina Kowale Oleckie

prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie”

w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.

Projekt Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckiejest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.07.2018 r.

Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

klasy I – III:

– zajęcia wyrównawcze z edukacji matematycznej,

– zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej,

– zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej,

– zajęcia komputerowe rozwijające,

– zajęcia wyrównujące szanse uczniom z trudnościami w nauce;

klasy IV – VI:

– zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z języka polskiego,

– zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z matematyki,

– zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z języka angielskiego,

– zajęcia rozwijające matematyczno – informatyczne,

– zajęcia rozwijające przyrodnicze,

– zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

– zajęcia rozwijające artystyczne,

– zajęcia wyrównujące szanse uczniom z trudnościami w nauce;

klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III byłego gimnazjum:

– zajęcia wyrównawcze z matematyki,

– zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,

– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

– zajęcia rozwijające artystyczne,

– zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

– zajęcia rozwijające z języka rosyjskiego,

– zajęcia rozwijające dziennikarskie.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach

klasy I – III:

– zajęcia rozwijające umiejętności ortograficzne,

– zajęcia rozwijające logiczne myślenie,

– zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze;

klasy IV – VI:

– kółko ortograficzne,

– zajęcia wyrównujące szanse w nauce z przyrody,

– praca z dziećmi z trudnościami w matematyce,

– zajęcia dla uczniów przejawiających trudności w nauce języka angielskiego.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie uczący się  w szkołach  prowadzonych przez Gminę  Kowale Oleckie.

Rodzic/opiekun prawny dziecka będącego kandydatem do udziału w projekcie, składa do Dyrektora szkoły w terminie od 01 września do 15 września 2017 r. kompletne
i czytelnie wypełnione oraz podpisane dokumenty określone w Zarządzeniu Nr 0050.62A.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 01 września 2017 r. Dokumenty udostępnione są w Biurze projektu (siedziba Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, biuro nr 24) na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie oraz w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2017 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 330
14 września 2017 08:07 Wojciech Kacprzyk - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 września 2017 08:07 Wojciech Kacprzyk - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 września 2017 08:07 Wojciech Kacprzyk - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)