Komunikaty

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz w związku  z § 4 załącznika do Uchwały Nr II/8/10/rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie

I. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.

II. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III. Termin konsultacji

Konsultacje rozpoczną się 02 listopada 2017 roku i zostaną zakończone w dniu 16 listopada 2017 roku.

IV. Forma konsultacji:

1) elektroniczna na adres e-mail: gmina@kowale.fr.plkosobudzki@kowale.fr.pl,

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 -420 Kowale Oleckie,

3) faxem na numer: 87 523 82 79,

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, w godzinach pracy urzędu.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji stanowią załącznik do ogłoszenia.

 

Kowale Oleckie, 26.10.2017 roku 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2017 07:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 429
03 listopada 2017 07:12 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2017 07:11 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [zal_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2017 07:11 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)