Komunikaty

"Ja w Internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

Gmina Kowale Oleckie otrzymała grant w wysokości 100.800,00 zł w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura. Program kierowany jest do dorosłych mieszkańców (ukończony 25. rok życia w dniu przystąpienia) województwa warmińsko – mazurskiego,  pierwszeństwo dla osób zamieszkałych  na terenie Gminy Kowale Oleckie.

TEMATY SZKOLEŃ I OBSZARY TEMATYCZNE:


- Rodzic w Internecie
- adresowany do rodziców/opiekunów. Poświęcony jest przygotowaniu rodzica/opiekuna do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji, dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Szkoleniowe służyć ma podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Liczba miejsc: 120


- Mój biznes w sieci  -  przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, lub też do przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, które umożliwią samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

Liczba miejsc: 12


- Moje finanse i transakcje w sieci - przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Liczba miejsc: 24

 
- Rolnik w sieci - przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –docelowo PIBŻ.

Liczba miejsc: 24

W każdej grupie tematycznej będzie mogło wziąć udział maksymalnie 12 osób. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych na jeden moduł tematyczny. Ponadto w ramach zadania zostanie zakupionych 13 komputerów przenośnych, które pozwolą na sprawną naukę. Dla każdego uczestnika będą zapewnione materiały szkoleniowe. Na koniec szkolenia  każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Udział mieszkańców w szkoleniach jest bezpłatny. Miejsca szkoleń dostosowane są do osób z niepełnosprawnością.

Rekrutacje uczestników i szkolenia będą odbywały się od listopada 2018 roku. Przewidywana liczba miejsc:  180 osób.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, I piętro, biuro nr 22, tel. 87 523 82 79 wew. 35,  czynne w dni robocze w godzinach  pracy Urzędu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2018 07:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 249
03 października 2018 07:59 Wojciech Kacprzyk - Dodanie zdjęcia [ja_w_internecie.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2018 07:59 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)