Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Dostawa oleju opałowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę oleju opałowego lekkiego dla GminyKowale Oleckie w sezonie grzewczym 2009/2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe, Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: Zamawiający I. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, Województwo...

Dostawa paliw

Kowale Oleckie, dn. 28.10.2009 r. OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym – przetargu nieograniczonym „Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2009 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy obsługi mienia: ciągnik, równiarka, koparko-ładowarka, śmieciarka, samochód osobowy ) oraz...

Odławianie psów

Kowale Oleckie, dn. 12 października 2009 r. Wójt Gminy Kowale Oleckie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza przetarg nieograniczony na: „ODŁAWIANIE I UMIESZCZANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY KOWALE OLECKIE” Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia...

studium uwarunkowań

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo...

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę kiosku , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul.Kościuszki

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Kowalach Oleckich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę kiosku , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul.Kościuszki. Powierzchnia użytkowa – 6,34 m². Wyposażenie- instalacja elektryczna. Przeznaczenie – działalność handlowa. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu...

Budowa boiska w Stożnem

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę boiska wiejskiego we wsi Stożne 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz....

Budowa boiska wiejskiego w Jabłonowie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę boiska wiejskiego w Jabłonowie 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz....

Budowa boiska wiejskiego w Szwałku

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę boiska w mjsc. Szwałk w ramach projektu pn. „ Poprawa warunków rekreacyjnych we wsi Szwałk „ gm. Kowale Oleckie . 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony...

Dowóz młodzieży szkolnej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dowóz młodzieży szkolnej Gminy Kowale Oleckie 2009/2010 1. Zamawiający : Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r...