Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza przetarg nieograniczony na: „ODŁAWIANIE I UMIESZCZANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY KOWALE OLECKIE”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie, pokój Nr 8 lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej: http://bip.gmina.kowale.fr.pl Oferta nie może być częściowa, ani wariantowa. Ogłoszenie o zamówieniu usługi zostało zamieszczone w Biuletynie...

Dostawa oleju opałowego

Kowale Oleckie: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 330793 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dostawa paliw

Kowale Oleckie: „Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2012 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy i urządzenia obsługi mienia, samochód osobowy) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów prądotwórczych, zagęszczarek, urządzenia ciśnieniowego, areatora i urządzeń OSP” Numer...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH, RÓWNIARKI DROGOWEJ I KOPARKO-ŁADOWARKI

Kowale Oleckie, dnia 08.12.2011 r. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH, RÓWNIARKI DROGOWEJ I KOPARKO-ŁADOWARKI URZAD GMINY W KOWALACH OLECKICH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH, RÓWNIARKI DROGOWEJ I KOPARKO-ŁADOWARK

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 926 w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ) i § 3, 4, 6, 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

I publiczny przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Zawady Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy.

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

IV publiczny przetarg ustny ograniczonyna sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4, 6, 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Remont ŚDŚ w Kowalach Oleckich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich OGŁOSZENIE

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach

Gmina Kowale Oleckie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANI