Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa paliw

Kowale Oleckie: Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2013 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy i urządzenia obsługi mienia, samochód osobowy ) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów prądotwórczych, zagęszczarek, urządzenia ciśnieniowego, areatora i urządzeń OSP Numer ogłoszenia:...

Dostawa oleju opałowego

Kowale Oleckie: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO (GRZEWCZEGO) W 2013 ROKU DO BUDYNKU URZĘDU GMINY I BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH OLECKICH ORAZ DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W STOŻNEM Numer ogłoszenia: 267055 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodez.89, w obrębie Szarej

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Zawady Oleckie:

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Dowóz młodzieży szkolnej

OGŁOSZENIE Gminy Kowale Oleckie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sokółkach oraz Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich w roku 2013 Zamawiający : Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82...

Dostawa sprzetu do równania i zimowego utrzymania dróg

Kowale Oleckie: Dostawa sprzętu do równania i zimowego utrzymania dróg Numer ogłoszenia: 251767 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sokółkach oraz Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich w roku 2013

OGŁOSZENIE Gminy Kowale Oleckie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sokółkach oraz Szkoły Podstawowej i

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodez.268/25, w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 926 w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ) i § 3, 4, 6, 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....