Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2014 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy i urządzenia obsługi mienia, samochód osobowy) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów prądotwórczych, zagęszczarek, urządzenia ciśnieniowego, areatora i urządzeń OSP

OGŁOSZENIE Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2014 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy i urządzenia obsługi mienia, samochód osobowy) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów prądotwórczych, zagęszczarek, urządzenia ciśnieniowego, areatora i urządzeń OSP 1. Zamawiający :Gmina...

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO (GRZEWCZEGO) W 2014 ROKU DO BUDYNKU URZĘDU GMINY I BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH OLECKICH ORAZ DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W STOŻNEM

OGŁOSZENIE DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO (GRZEWCZEGO) W 2014 ROKU DO BUDYNKU URZĘDU GMINY I BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH OLECKICH ORAZ DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W STOŻNEM 1. Zamawiający :Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 46 , tel-fax (87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg...

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja

OGŁOSZENIE Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja 1. Zamawiający :Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 46 , tel-fax (87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia...

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne w Monetach

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę ze zmianą użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne w Monetach – inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW 2007-2013 1. Zamawiający :Gmina...

Doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół w Gminie Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową w Gminie Kowale Oleckie , współfinansowany przez Unię Europejską w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt pn. „ Doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół...

Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Kowalach Oleckich

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na d0stawę samochodu strażackiego dla OSP w Kowalach Oleckich 1. Zamawiający :Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 46 , tel-fax (87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r –...

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy w obrębie Stożne oraz w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

IX publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Zawady Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjno – doradczych w ramach projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową” – część 20 przedmiotu zamówienia (doradztwo zawodowe w Publicznym Gimnazjum w Sokółkach)

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjno – doradczych w ramach projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą...