Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Kowale Oleckie, dn. 29.12.2014 r. IGKm.271.6.3.2014.mk OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego: „Dostawa oleju opałowego (grzewczego) w 2015 roku do budynku Urzędu Gminy i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich, Świetlicy Wiejskiej w Monetach oraz do budynku Stacji Uzdatniania Wody w Stożnem” ...

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Kowale Oleckie, dn. 29.12.2014 r. IGKm.271.6.3.2014.mk OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego: „Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2015 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy i urządzenia obsługi mienia, samochód osobowy ) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2015 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy obsługi mienia: ciągnik, równiarka, koparko-ładowarka, Renault Mascott, samochód osobowy) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów prądotwórczych, zagęszczarek,...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego (grzewczego) w 2015 roku do budynku Urzędu Gminy i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich, Świetlicy Wiejskiej w Monetach orz do budynku stacji uzdatniania wody w Stożnem. 1. Zamawiający :Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 46.,...

Przetarg nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie 1. Zamawiający :Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Kowale Oleckie, dn. 03.11.2014 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA Na podstawie art 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) informuję, że postępowanie o udzielnie zamówienia...

Zmiana ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie

ZMIANA OGŁOSZENIA o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie 1. Zamawiający :Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 46 , tel-fax (87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg...

Przetarg nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie 1. Zamawiający :Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 46 , tel-fax (87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg...

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 119/13 w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2014 r., poz.518 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr...

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2014 r., poz.518 ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U....