Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wynik zapytania ofertowego psy

NOTATKA Z WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA w trybie zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe nr IGKm.271.9.2015.asz 1. Przedmiot zamówienia: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizację i kastrację 2. Szacunkowa wartość

Zapytanie ofertowe - odławianie psów

Kowale Oleckie, dnia 09-12-2015

Ogłoszenie - unieważnienie przetargu psy

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ,,Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja” ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻ

Ogłoszenie - wynik przetarg paliwo 2016

Kowale Oleckie, dn. 03.12.2015 r. IGKm.271.7.5.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego: „Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2016 (autobusy, poja

Ogłoszenie wyniku przetargu - olej 2016

Kowale Oleckie, dn. 01.12.2015 r. IGKm.271.6.3.2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego: „Dostawa oleju opałowego (grzewczego) w 2016 roku do budynku Urzędu Gminy i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich, Świetlicy Wiejskiej w Monetach oraz do budynku Stacji Uzdatniania Wody w Stożnem ...

Przetarg nieograniczony - odławianie psów 2016

OGŁOSZENIE Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja 1. Zamawiający: Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 , tel-fax (87) 523 82 7

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnych 2/2, 4/2, 5/1 ,w obrębie Lakiele

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t ...

III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 100 w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 200

Przetarg - dostawa paliwa w roku 2016

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy Kowale Oleckie w roku 2016 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy obsługi mienia, samochód osobowy) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów prądotwórczych, zagęszczarek, urządzeń ciśnieniowego, areatora i urządz

Przetarg - dostawa oleju opałowego w roku 2016

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego (grzewczego) w 2016 roku do budynku Urzędu Gminy i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich, Świetlicy Wiejskiej w Monetach orz do budynku stacji uzdatniania wody w Stożnem.