Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe

Data opublikowania: 2018/12/16 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/27

Zapytanie ofertowe - kredyt

Data opublikowania 2018/12/14 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/21

Zapytanie ofertowe - projekty wz i ulicp

Kowale Oleckie dn.07.12.2018 r. IGKm.271.24.2018.mk ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie na usługi powtarzające się okresowo, w postępowaniu w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej, nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych. „SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI...

Ogloszenie o zamówieniu - DOSTAWA PALIW DLA GMINY KOWALE OLECKIE W ROKU 2019

Data opublikowania: 2018/11/30 Tryb postępowania: przetrarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/13

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Data opublikowania 2018/11/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/13

Zapytanie ofertowe-Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dnia 12.10.2018 r. Postępowanie Nr IGKm.271.16.2018.mk ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich ZATWIERDZIŁ: Wójt...

Zapytanie ofertowe - Zakup systemu e-Sesja

Kowale Oleckie, dn. 21.09.2018 r. Znak sprawy:IGKm.271.13.2018.mk Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Data opublikowania: 2018/09/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/09/21 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania...