Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu

Data opublikowania 2019/07/10 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2019/07/17

publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy. Przedmiotem sprzedaży są: 1.Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane- rok produkcji 1974), o wymiarach 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem- 160 sztuk. Cena...

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku handlowego

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku handlowego , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki (część działki o nr geodezyjnym 327/7, o pow.7 m²), Kw.OL1C/00023594/8. Powierzchnia użytkowa kiosku– 6,34 m². Wyposażenie- instalacja elektryczna. Przeznaczenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 138072N w m. Stożne

Data opublikowania 2019/04/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/30

Zapytanie ofertowe - Obsługa bankowa budżetu Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/04/05 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/12

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa w miejscowości Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/04/01 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/17

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach

Data opublikowania 2019/03/20 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/03/29 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania...

Zapytanie ofertowe - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dnia08.03.2019 r. Postępowanie Nr IGKm.271.2.2019.mk ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich (II ETAP) I. NAZWA I ADRES...