Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2020

Data opublikowania 2019/12/05 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/12/13

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiara

II publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe be

Przetarg ofertowy na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg gminnych oraz nieruchomości gminnych

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie. 1. Ogłasza przetarg ofertowy na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg gminnych oraz nieruchomości gminnych. 2. Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2020 r. – usunięcie drzew, 30.04.2020...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138048N, relacji Pogorzel gm. Gołdap - Borkowiny” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Data opublikowania 2019/10/07 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/10/22

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w m. Szeszki od km 0+000 do km 0+817 na działkach nr 79, 86/1 oraz 69

Data opublikowania 2019/09/25 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/10/10

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długości 0,169 km

Data opublikowania 2019/09/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/09/20

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Kowale Oleckie oraz Sokółki

Data opublikowania 2019/08/27 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/09/11