Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długości 0,169 km

Data opublikowania 2019/08/16 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/09/02

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Sokółkach

Data opublikowania 2019/07/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/08/06

publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Kowale Oleckie: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o numerze geodezyjnym 268/25, w obrębie Kowale Oleckie, przy ulicy Kościuszki nr 90, Kw.OL1C/00040795/2

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4, 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko, Kw.OL1C/00002102/0

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie, Kw.OL1C/00002149/1

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dostawy w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu"

Data opublikowania 2019/07/24 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert: 2019/07/31 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 02.08.2019 r. do godz.9:00.

Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu

Data opublikowania 2019/07/10 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2019/07/17

publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy. Przedmiotem sprzedaży są: 1.Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane- rok produkcji 1974), o wymiarach 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem- 160

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku handlowego

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku handlowego , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki (część działki o nr geodezyjnym 327/7, o pow.7 m²), Kw.OL1C/00023594/8. Powierzchnia użytkowa kiosku– 6,34 m². Wyposażenie- instalacja elektryczna. Przeznaczenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 138072N w m. Stożne

Data opublikowania 2019/04/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/30