Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia z ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km

Kowale Oleckie dn. 21.02.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.1.2017.mk na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km”. Wójt Gminy Kowale Oleckie...

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,9

Kowale Oleckie dn. 15.02.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.2.2017.pt na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,9”. Wójt Gminy Kowale Oleckie działający w imieniu Gminy...

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze

Kowale Oleckie dn. 10.02.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.1.2017.pt na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze”. Wójt Gminy Kowale Oleckie działający w imieniu...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa części drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km

Data opublikowania 2017/02/03 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/02/20

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,

Data opublikowania: 2017/01/30 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/02/15

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze.

Data opublikowania 2017/01/26 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/02/10

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, nieruchomość gruntowa niezabudowana w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774, z późn. zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 93/4 w obrębie Monety

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U....

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 76 w obrębie Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 144 w obrębie Czukty

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...