Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana w obrębie Guzy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Plan zamówień publicznych - 2019 rok

Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowale.fr.pl http://www.gmina.kowale.fr.pl Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2019 Gmina Kowale Oleckie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/01/11 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/01/22 Kowale Oleckie dn. 08.03.2019 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Gmina Kowale Oleckie Osoby do kontaktów w sprawie zamówienia Maciej...

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe

Data opublikowania: 2018/12/16 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/27

Zapytanie ofertowe - kredyt

Data opublikowania 2018/12/14 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/21

Zapytanie ofertowe - projekty wz i ulicp

Kowale Oleckie dn.07.12.2018 r. IGKm.271.24.2018.mk ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie na usługi powtarzające się okresowo, w postępowaniu w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej, nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych. „SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI...

Ogloszenie o zamówieniu - DOSTAWA PALIW DLA GMINY KOWALE OLECKIE W ROKU 2019

Data opublikowania: 2018/11/30 Tryb postępowania: przetrarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/13