Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa w miejscowości Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/04/01 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/17

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach

Data opublikowania 2019/03/20 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/03/29

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.220

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana w obrębie Guzy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.220

Plan zamówień publicznych - 2019 rok

Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kow

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/01/11 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/01/22 Kowale Oleck