Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie, Kw.OL1C/00002149/1

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dostawy w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu"

Data opublikowania 2019/07/24 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert: 2019/07/31 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 02.08.2019 r. do godz.9:00.

Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu

Data opublikowania 2019/07/10 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2019/07/17

publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy. Przedmiotem sprzedaży są: 1.Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane- rok produkcji 1974), o wymiarach 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem- 160

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku handlowego

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku handlowego , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki (część działki o nr geodezyjnym 327/7, o pow.7 m²), Kw.OL1C/00023594/8. Powierzchnia użytkowa kiosku– 6,34 m². Wyposażenie- instalacja elektryczna. Przeznaczenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 138072N w m. Stożne

Data opublikowania 2019/04/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/30

Zapytanie ofertowe - Obsługa bankowa budżetu Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/04/05 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/12

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.220

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa w miejscowości Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/04/01 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/17