Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kowalalch Oleckich w ramach programu Moje boisko Orlik 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kowalach Oleckich w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 „ 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy...

MODERNIZACJA DROGI GMINNE WE WSI LAKIELE

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej we wsi Lakiele, gm. Kowale Oleckie 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia...

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy

Wójt Gminy Kowale Oleckie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Przebudowa ulicy Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich

Wójt Gminy Kowale Oleckie OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich w ramach projektu pn. „ Integracja lokalnego sytemu komunikacyjnego z krajowym powiatowym układem komunikacyjnym – przebudowa ulicy Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich „ 1. Zamawiający...

Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie na 2009r.

Kowale Oleckie, dn. 31.12.2008 r. OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym – przetargu nieograniczonym „Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2009 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy obsługi mienia: ciągnik, równiarka, koparko-ładowarka, śmieciarka, samochód osobowy ) oraz...

Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2009

Kowale Oleckie, dn. 15.12.2008 r. OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym – przetargu nieograniczonym „Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2009 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy obsługi mienia: ciągnik, równiarka, koparko-ładowarka, śmieciarka, samochód osobowy ) oraz...

Dostawa oleju opałowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę oleju opałowego lekkiego dla GminyKowale Oleckie w sezonie grzewczym 2008/2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe, Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: Zamawiający I. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, Województwo...

Dostawa oleju opałowego

Kowale Oleckie, dnia 2 grudnia 2008 r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 14 000 EURO na dostawę oleju opałowego dla Gminy Kowale Oleckie w sezonie grzewczym 2008/2009 Gmina Kowale Oleckie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę około 25.000 litrów oleju opałowego...

Modernizacja budynku SP GOZ w Kowlach Oleckich

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na modernizację budynku SP GOZ w Kowalach Oleckich 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r –...

Budowa sieci wodociągowej z przyłąłczami w miejscowości stożne - zmiana SIWZ

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stożne , gm. Kowale Oleckie 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień...