Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/07/03 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/07/18; godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2018/06/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/07/16; godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Data opublikowania: 2018/06/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/07/16; godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego

Data opublikowania: 2018/06/19 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/29 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/06/14 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/29

Ogłoszenie o zamówieniu - UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOWALE OLECKIE

Data opublikowania: 2018/06/04 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/15

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/05/23 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/08

Rozeznanie cenowe - ,,Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”

Gmina Kowale Oleckie zaprasza do wzięcia udziału w prowadzonym rozeznaniu cenowym związanym z ustaleniem wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w ramach projektu pn.: ,,Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2018/05/14 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/05/30

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2018/04/24 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/05/09