Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: 477/34, 480/7

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z...

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: 119/14, 22

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z...

Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2018

Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowale.fr.pl Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2018 Gmina Kowale Oleckie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r . poz.2147, ze zm.) unieważnia się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr geodezyjnych 462/9, 462/10 i 462/11, w obrębie Kowale Oleckie ustalony na 9 stycznia 2017 roku. Powodem unieważnienia przetargu jest...

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostaw paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2018

Data opublikowania: 2017/12/08 Tryb postępowania: przetrarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/12/18

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizację i kastrację

Data opublikowania: 2017/12/08 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2017/12/15

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...