Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/05/23 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/08

Rozeznanie cenowe - ,,Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”

Gmina Kowale Oleckie zaprasza do wzięcia udziału w prowadzonym rozeznaniu cenowym związanym z ustaleniem wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w ramach projektu pn.: ,,Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”, dofinansowywanego ze śr

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2018/05/14 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/05/30

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2018/04/24 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/05/09

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: 477/34, 480/7

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z...

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: 119/14, 22

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z...

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r . poz.2147, ze zm.) unieważnia się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr geodezyjnych 462/9, 462/10 i 462/11, w obrębie Kowale Oleckie ustalony na 9 stycznia 2017 roku. Powodem unieważnienia przetargu jest...