Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Kowale Oleckie udostępnia następujące informacje: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Gmina Kowale Oleckie Osoby...

Ogłoszenie o zamówieniu - Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/06/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/21

Informacja z otwarcia ofert - ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań pn. Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich oraz Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej w Kowalach Oleckich”

Kowale Oleckie dn. 01.06.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SEMNOWA.271.3.2017 na zadanie pn.: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań pn. Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno...

Informacja z otwarcia ofert - Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn. 01.06.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SEMNOWA.271.2.2017 na zadanie pn.: ,,Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno-mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich”...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont odcinków dróg gminnych: Dorsze – Chełchy (138083N), długości 0,140 km i Dorsze – Kowale Oleckie, długości 0,180 km

Data opublikowania: 2017/05/24 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/08

Ogłoszenie o zamówieniu - Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/05/23 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/07 UWAGA !!! Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert...