Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia z ofert - ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm. Kowale Oleckie”

Kowale Oleckie dn. 22.05.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.4.2017.mk na zadanie pn.: ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm....

Ogłoszenie o zamówieniu - Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/05/16 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/01

Informacja z otwarcia ofert

Kowale Oleckie dn.15.05.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SEMNOWA.271.1.2017 na zadanie pn.: ,,Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich” Prezes Zarządu działający w...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie

Data opublikowania 2017/05/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/22

Ogłoszenie o zamówieniu - Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/04/28 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/15

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2017/04/28 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/09