Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa (cz. nr 1) oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Mereckiego (ul. Wspólną) (cz. nr 2).

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu - Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/07/08 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/07/25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Kowale Oleckie udostępnia następujące informacje: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Ogłoszenie o zamówieniu - Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/06/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/21

Informacja z otwarcia ofert - ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań pn. Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich oraz Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej w Kowalach Oleckich”

Kowale Oleckie dn. 01.06.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SEMNOWA.271.3.2017 na zadanie pn.: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań pn. Docieplenie budynków Spółdzielni E

Informacja z otwarcia ofert - Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn. 01.06.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SEMNOWA.271.2.2017 na zadanie pn.: ,,Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkac