Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach

Data opublikowania 2019/03/20 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/03/29 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania...

Zapytanie ofertowe - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dnia08.03.2019 r. Postępowanie Nr IGKm.271.2.2019.mk ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich (II ETAP) I. NAZWA I ADRES...

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana w obrębie Guzy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Plan zamówień publicznych - 2019 rok

Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowale.fr.pl http://www.gmina.kowale.fr.pl Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2019 Gmina Kowale Oleckie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/01/11 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/01/22 Kowale Oleckie dn. 08.03.2019 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Gmina Kowale Oleckie Osoby do kontaktów w sprawie zamówienia Maciej...

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe

Data opublikowania: 2018/12/16 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/27