Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 120,00 zł netto. 2. Trylinka betonowa, zbrojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm, w ilości – 700 szt. Cena...

Plan zamówień publicznych w roku 2020

Gmina Kowale Oleckie &nb

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymi

Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2020

Data opublikowania 2019/12/16 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/12/23

Zapytanie ofertowe - zapraszamy do składania ofert na: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie w schronisku w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

GKm.271.1.2019asz Zaproszenie ofertowe Zamawiający: Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44. 1. Zapraszamy do składania ofert na: Wy

Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2020

Data opublikowania 2019/12/05 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/12/13

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiara

II publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe be

Przetarg ofertowy na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg gminnych oraz nieruchomości gminnych

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie. 1. Ogłasza przetarg ofertowy na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg gminnych oraz nieruchomości gminnych. 2. Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2020 r. – usunięcie drzew, 30.04.2020...