Przetargi

Zapytanie ofertowe - Zakup systemu e-Sesja

 

Kowale Oleckie, dn. 21.09.2018 r.

 

Znak sprawy:IGKm.271.13.2018.mk

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego  zadania pn.: ,,Zakup systemu e-Sesja”

                                                     (opis przedmiotu zamówienia)

 

Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2018 r. do godz. 12:00. Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie

– za pośrednictwem faksu:                     87 523 82 79 (wew. 66)

                                                                       (nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan): m.kozlowski@kowale.fr.pl

                                                                                     (adres e-mail)

               

 

Przedmiot zamówienia ma obejmować:

 

 • moduł umożliwiający dostęp dla Biura Rady Gminy do systemu oraz przeprowadzenie posiedzeń a także wymianę dokumentów pomiędzy radnymi, a Biurem Rady,
 • moduł umożliwiający Radnym pełną komunikację oraz wyminą dokumentów z Biurem Rady,
 • moduł umożliwiający przeprowadzenie głosowań przy użyciu sprzętu elektronicznego (tabletów),
 • tablety min. 10”, modem LTE, min. 2GB RAM, pamięć min. 16GB, Android min. 7.0 – 17 szt.,
 • etui do tabletów,
 • moduł dyskusja i rejestracja dźwięku – umożliwiający zarządzanie dyskusją w trakcie trwania posiedzeń oraz rejestrację dźwięku,
 • kamera IP szybkoobrotowa min. FullHD.
 • oprogramowanie do transmisji FullHD oraz sterujące pracą kamer,
 • komputer do transmisji obrad (procesor klasy Intel Core i5, min. 4GB pamięci RAM, dedykowana karta graficzna klasy Nvidia Geforce 950+, dysk SSD min. 240GB, monitor min. 24” w rozdzielczości FullHD),
 • integracja systemu z kamerą (dodawanie napisów, informacji o aktualnie wypowiadającej się osobie, wyniki głosowania, porządku obrad etc.) i ewentualne sterowanie z kamerą,
 • komplet okablowania i akcesoria dodatkowe,
 • podłączeni i konfiguracja sprzętu, konfiguracja kamer i aplikacji oraz szkolenie obsługi, Radnych i administratorów w Urzędzie zamawiającego,
 • opłata serwisowa dla transmisji obrazu naliczana od drugiego roku użytkowania,
 • licencja roczna na system informatyczny naliczana od drugiego roku użytkowania,
 • dedykowany poradnik dotyczący korzystania z aplikacji dla Radnych i Pracowników Biura Rady
 • dostęp do pomocy technicznej w formie mailowej oraz telefonicznej w godzinach pracy Urzędu
 • dostęp do regularnych aktualizacji systemu informatycznego
 • przechowywanie danych na bezpiecznym serwerze
 • system konferencyjny:
  • jednostka centralna 1 szt.,
  • jednostka radnego, i kierownictwa 7 szt.,
  • jednostka przewodniczącego 1 szt.,
 • podwieszany ekran do rzutnika o szerokości 100-110 cm;
 • rzutnik FullHD jasność min. 3000 lm,.

      Wykonawca wraz z formularzem ofertowym ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymogów. Wybór oferty  nastąpi na podstawie najniższej ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed podpisaniem umowy do przeprowadzenia negocjacji odnośnie przedstawionej oferty. 

Osoba do kontaktu: Maciej Kozłowski (87 523 82 79 wew. 36).

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

 

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzysztof Locman

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2018 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 341
22 listopada 2018 11:47 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [notatka_z_wyboru_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2018 09:23 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2018 08:22 Maciej Kozłowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)