Rejestr Działalności Regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stała się działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wójt Gminy Kowale Oleckie od tego dnia nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a jedynie prowadzi rejestr, do którego wpisuje zainteresowanego przedsiębiorcę po złożeniu przez niego odpowiedniego wniosku.

Podmioty posiadające zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, wydane przed wejściem w życie opisywanych zmian, mogą wykonywać swoją działalność bez konieczności dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2012 r. Ponadto w przypadku złożenia przez w/w podmioty wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej są zwolnione z opłaty skarbowej za dokonanie tego wpisu przez organ.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostanie zamieszony w przypadku dokonania pierwszego wpisu i będzie na bieżąco aktualizowany.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2012 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 1164
31 marca 2020 14:31 (Wojciech Kacprzyk) - Usunięcie załącznika [wykaz_podmiotow_swiadczacych_uslugi_w_zakresie_odbierania_odpadow_od_ wlascicieli_nieruchomosci__2019.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2020 14:31 (Wojciech Kacprzyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
31 marca 2020 14:31 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [wykaz_podmiotow_swiadczacych_uslugi_w_zakresie_odbierania_odpadow_od_ wlascicieli_nieruchomosci_aktualizacja_26_marzec_2020.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)