Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek rolny

Stawka do podatku rolnego za 2016 rok w/g Prezesa GUS / Monitor Polski z dnia 20 października 2015 r. poz. 1025 i wynosi: 134,375 zł za 1 ha przeliczeniowy i 268,75 zł dla pozostałych gruntów do 1 ha.

Opłata targowa

Stawki dzienne opłaty targowej określa UCHWAŁA NR RG.0007.48.2011 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia inkasenta

Podatek od środków transportowych

Wysokości stawek podatku od środków transportowych określa UCHWAŁA NR RG.0007.71.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE Z DNIA 18 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Opłaty za wodę i ścieki

Wysokość opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych określają następujące uchwały UCHWAŁA NR RG.0007.59.2011 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę UCHWAŁA NR RG.0007.60.2011 RADY GMINY KOWALE...

Podatek od nieruchomości

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku określa UCHWAŁA NR RG.0007.69.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE Z DNIA 18 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek leśny

Stawka do podatku leśnego za 2016 rok w/g stawek Prezesa GUS (Monitor Polski z dnia 22 października 2015 r. poz. 1028) wynosi: 42,1894 zł za 1 ha lasu i 21,0947 zł za 1 ha rezerwatów i parków narodowych.