Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców

Działając stosownie do zapisu art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zawiadamiam, że spis wyborców Gminy Kowale Oleckie sporządzony dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., będzie udostępniony do wglądu...

Informacja z dnia 9 maja 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych.

Informacja z dnia 9 maja 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych. 1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Lakielach, Lakiele 16: a) Iwona Bach – zam. Lakiele b)  

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.33.2014 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr RG.0007.133.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kowale Oleckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych...