Wybory Prezydenckie 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Składy OKW - Funkcje

1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Lakielach , z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Lakiele 16 , 19-420 Kowale Oleckie : 1) Iwona Bach - Przewodniczący Komisji 2) Lucyna Kozłowska &nb

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.31.2015 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w...

INFORMACJA Wójta Gminy Kowale Oleckie o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla siebie obwodzie głosowania, ...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE o uprawnieniach wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Głosowanie korespondencyjne Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej w dniu 27 kwietnia 2015 r. · osobiście w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44, pokój nr 22, · pocztą elektroniczną ewidencja @kowale.fr.pl, · telefonicznie pod numerem...