Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Karty Informacyjne

Urząd Gminy Kowale Oleckie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje...