Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 11 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz....

Obwieszczenie - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 18 marca 2019 r. Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn....

Obwieszczenie - wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 18 marca 2019 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz....

Obwieszczenie - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 14 marca 2019 r. Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)w związku...

Obwieszczenie - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie dn. 11.02.2019 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...

Obwieszczenie - postanowienie o zawieszeniu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 8 lutego 2019 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz....