Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Kowale Oleckie prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Kowale Oleckie ( nazwa organu prowadzącego rejestr) ...