Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 25 / 2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 25 / 2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2007 roku zadań pożytku publicznego w zakresie: Organizacja II Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Szlakami Mazur Garbatych".

Kowale Oleckie, dn. 4.07.2007 r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2007 roku zadań pożytku publicznego w zakresie: Organizacja II Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Szlakami Mazur Garbatych". Wybrano ofertę UKS „Kowalak” przy Gimnazjum Publicznym w Kowalach Oleckich...

Zarządzenie Nr 18 / 2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 18 / 2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

Zarządzenie Nr 17/ 2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 17/ 2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Zarządzenie Nr 3 / 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 3 / 2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joannna Aneta Kowalewska zam. Olecko. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Joanna Aneta Kowalewska spełniła wszystkie wymogi formalne. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2006 r. zadań pożytku publicznego

Kowale Oleckie, dn. 6.09.2006 r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2006 roku zadań pożytku publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wspieranie rodzin zagrożonych patologią i ubóstwem. Wybrano oferty:  Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Kowalach Oleckich...

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację w 2006 roku zadań pożytku publicznego

Kowale Oleckie, dn. 31.01.2006 r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2006 roku zadań pożytku publicznego w zakresie: 1. Rozwój sportu i turystyki w gminie. Wybrano następujące oferty: - UKS „Kowaliki” przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich – kwota dotacji 2000 zł; - UKS...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 59/2005 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990...