Budżet - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XIX/156/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/80530/14/uchwala_nr_xix15608_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok__200

Zarządzenie Nr 75/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/80252/24/zarzadzenie_nr_752008_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_2008_r

Zarządzenie Nr 66/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/78499/24/zarzadzenie_nr_662008_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_2008_r

Zarządzenie Nr 60/2008 w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/76410/24/zarzadzenie_nr_602008_w_sprawie_projektu_budzetu_gminy_na_2009_r

Zarządzenie Nr 61/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/76690/24/zarzadzenie_nr_612008_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_2008_r

UCHWAŁA Nr XV/122/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

UCHWAŁA Nr XV/122/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...