Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy:

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej Stożne – Golubki wraz z projektem modernizacji oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.14.09.2007r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej Stożne – Golubki wraz z projektem modernizacji oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich Zgodnie z art....

Spółdzielnia Mieszkaniowa DROZD w Kowalach Oleckich ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Pogorzelu,gm. Kowale Oleckie i gmina Gołdap zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

Spółdzielnia Mieszkaniowa DROZD w Kowalach Oleckich ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Pogorzelu,gm. Kowale Oleckie i gmina Gołdap zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej Stożne – Golubki wraz projektem modernizacji oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich

1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004r. , poz. 177) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borkowiny

Kowale Oleckie dn.28.08.2007r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borkowiny Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami)...