Budżet

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Zarządzenie Nr 13/2007
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) – zarządzam co następuje:

§ 1
Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13 198 615,50 zł,
2) wykonanie – 13 397 719,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14 998 615,50 zł,
4) wykonanie – 14 515 780,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 , przekazać w terminie do 20 marca 2007 r.:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
2) Radzie Gminy Kowale Oleckie wraz ze sprawozdaniami rocznymi
z wykonania planu finansowego za 2006 r.: Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w Kowalach Oleckich oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

mgr Helena Żukowska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2007 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 901
02 kwietnia 2007 11:52 (Administrator) - Dodano załącznik
02 kwietnia 2007 11:51 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
02 kwietnia 2007 11:50 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu