Dane teleadresowe

Gmina Kowale Oleckie

Lokalizacja

woj. warmińsko-mazurskie

pow. olecki

Kowale Oleckie

Adres

Kościuszki 44

19-420 Kowale Oleckie

NIP

847-161-21-61

REGON

790671254

Telefon

87 523 82 74

Telefon

87 523 82 09

Telefon

87 523 82 79

Telefon

87 610 09 43

Faks

87 523 82 79

W liczbach

Obszar

252 km²

Liczba mieszkańców

4 980

Stanowiska

Wójt Gminy

Krzysztof Locman

Skarbnik gminy

Zaniewska Dorota

(087) 5238274 w. 32

Kontakt

Sekretarz

Teresa Kołodzińska-Sieńko

Kontakt

Informacje dodatkowe

Godziny przyjęć petentów: zgodnie z godzinami pracy Urzędu.
W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje petentów w każdy piątek od 8:00 do 15:00.

Przewodnicząca Rady Gminy pełni dyżur w każdy wtorek od 11:30 do 12:30
oraz czwartek od 9:40 do 10:30
tel. 87 523 82 79 w.34

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdy czwartek od 14:30 do 15:00

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Nr konta bankowego BS Olecko o/Kowale Oleckie

25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

Nr konta bankowego dla wpłat za odpady komunalne BS Olecko o/ Kowale Oleckie

50 9339 0006 0030 0300 0257 0144

Numery wewnętrzne Urzędu Gminy

(87)737 75 31 - Sekretariat
(87)737 75 28 - Płace
(87)737 75 30 - Podatki, Windykacja Podatkowa
(87)737 75 32 - Skarbnik
(87)737 75 45 - Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencja Działalności Gospodarczej,
(87)737 75 29 - Rozliczenia: zużycia wody, ścieków
(87)737 75 41 - Obsługa Rady Gminy Kowale Oleckie
(87)737 75 50 - Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
(87)737 75 51 - Inwestycje i Pomocowe Programy Unijne
(87)737 75 52 - Gospodarka odpadami
(87)737 75 54 - Gospodarka odpadami
(87)737 75 38 - Kasa
(87)737 75 49 - Kadry
(87)737 75 46 - Kancelaria Niejawna, Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe
(87)737 75 23 - Księgowość Oświatowa
(87)737 75 24 - Księgowość Oświatowa
(87)737 75 40 - Informatyk
664 062 466 - Referat IGKM - Kosobudzki Tomasz
795 575 391 - Referat IGKM, drogi, wodociągi, kanalizacja - Truchan Patryk

ePUAP - Skrzynka Podawcza

/gminakowaleoleckie/skrytka
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego/gminakowaleoleckie

Dane Urzędu Gminy

NIP 847-10-01-440
REGON 000531358

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 752261
28 września 2020 08:29 (Wojciech Kacprzyk) - Aktualizacja danych.
27 stycznia 2020 09:27 (Wojciech Kacprzyk) - Aktualizacja danych.
27 stycznia 2020 09:27 (Wojciech Kacprzyk) - Aktualizacja danych.