Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie w schronisku w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Data opublikowania 2020/11/24 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2020/12/04

Drugi przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Kowale Oleckie

§ 1. Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Kowale Oleckie obejmuje następujące składniki majątku: Równiarka drogowa samojezdna D – 557, rok produkcji 1976, Samochód ciężarowy pożarniczy STAR 244, rok produkcji 1977, nr rej. NOE K049, Autobus IVECO – Otoyol,...

Dostawa koparko-ładowarki do utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Data opublikowania 2020/11/16 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2020/11/25

Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do obsługi mienia komunalnego

Data opublikowania 2020/11/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2020/11/16

Zarządzenie nr Or.0050.91.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości...

Zarządzenie nr Or.0050.88.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r....

Zarządzenie nr Or.0050.87.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008...

Wójt Gminy Kowale Olecki ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Kowale Oleckie

§ 1. Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Kowale Oleckie obejmuje następujące składniki majątku: Równiarka drogowa samojezdna D – 557, rok produkcji 1976, Samochód ciężarowy pożarniczy STAR 244, rok produkcji 1977, nr rej. NOE K049, Autobus IVECO – Otoyol,...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 80,00 zł netto. 2. Sprzedaż płyt nastąpi w ilościach: po 19 sztuk, cena wywoławcza 1520,00 zł, wadium – 160,00 zł. 3. Postąpienie –...

Zarządzenie nr Or.0050.79.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 09 października 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości...