Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO z dnia 02-11-2020 r. o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1363 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz....

Komunikat dotyczący odbioru odpadów zmieszanych i bio z sektora III

Szanowni mieszkańcy Informujemy iż zaplanowany w dniu dzisiejszym (tj. 03.08) odbiór frakcji odpadów zmieszanych i BIO został przesunięty na jutro (tj. 04.08.). Z uwagi na ilość punków adresowych (odbiór razem z sektorem IV) prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru do godz. 5.00 rano.

Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin

Kowale Oleckie, dnia 25 maja 2020 roku IGKm.6132.6.2020 Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin Działając na podstawie art. 75 § 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Zarządzenie nr Or.0050.21.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia...

Zarządzenie nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad...

Zawiadomienie o odwołaniu przeprowadzenia dowodu z oględzin

Oleckie, dnia 16 marca 2020 roku IGKm.6132.5.2020 Zawiadomienie o odwołaniu przeprowadzenia dowodu z oględzin Działając na podstawie art. 77 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad

Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin

Kowale Oleckie, dnia 03 marca 2020 roku IGKm.6132.4.2020 Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin Działając na podstawie art. 75 § 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks p

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn....