Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE Gmina Kowale Oleckie prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.

Kowale Oleckie, 01 września 2017 roku OGŁOSZENIE Gmina Kowale Oleckie prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Projekt „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Olec

Informacja - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej (najemcy lokali) -zarządzenie Nr Or.0050.65.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 11 września 2017 r. Kowale Oleckie, dn..11.09.2017 r.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w związku z podjętą przez Radę Gminy w Kowalach Oleckich uchwałą w sprawie zmiany nazw ulicy Mereckiego mieszkańcy przedmiotowej ulicy powinni dokonać następujących zmian

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w związku z podjętą przez Radę Gminy w Kowalach Oleckich uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy Mereckiego na ulicę Wspólna mieszkańcy przedmiotowej ulicy powinni dokonać następujących zmian: Urząd Skarbowy w Olecku, ul. Wojska Polskiego 7 – osoby prowadzące działalność gospodarczą...

Informacja - dwa wolne lokale mieszkalne do wynajęcia.

INFORMACJA Gmina Kowale Oleckie informuje, że posiada do wynajęcia dwa wolne lokale mieszkalne o pow. użytkowej 28,60 m² i 39,90 m², w budynku wielorodzinnym nr 4 w Monetach. Lokale składają się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Ogrzewanie w lokalach- grzejniki elektryczne. O wynajęcie lokalu mogą ...

Komunikat dot. dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Niniejszym informuję iż w związku z brakiem otrzymania przez Gminę Kowale Oleckie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Programu ochrony Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020, umowy zawarte z właścicielami nieruchomości (zgodnie z §8 pkt1)...

Otwarty nabór do Komisji Konkursowej na 2017 rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swojego reprezentanta do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych...