Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie

W załączeniu Zasady przyznawania dofinansowania na pokrycie części kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie i wzór wniosku

Dot. najmu lokali - lista osób spełniających wymogi

Lista osób, spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Nr RG.0007.269.2014 z dnia 17 października 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Warm.Maz.z 2014 r., poz.3543, zm.poz.3544) : 1.Maria Kaczmarczyk

Polowania zbiorowe

Zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. 2005 nr 61 póz. 548 z późn. zm), Nadleśnictwo Czerwony Dwór powiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w dniach 27-28.10.2015 r. oraz 18-