Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - przebudowa ulicy Sportowej i Kolejowej w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie , dn. 31.01.2008r. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071 , ze zmianami ) Z...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji p.n. „ Ochrona wód jeziora Gołębiego - ograniczenie spływu zanieczyszczeń na obszarach wiejskich – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej „

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji p.n. „ Ochrona wód jeziora Gołębiego - ograniczenie spływu zanieczyszczeń na obszarach wiejskich – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej...

OBWIESZCZENIE - budowa i przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomościach położonych w miejscowości Zawady Oleckie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy KOWALE OLECKIE z dnia 12 listopada 2007r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Golubki, Stożne , Rogówko i Daniele

Kowale Oleckie , dn. 12.11.2007r. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071 , ze zmianami ) Z...

O B W I E S Z C Z E N I E - , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie boiska wiejskiego oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji w miejscowości Jabłonowo

Kowale Oleckie , dn. 12.11.2007r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kowale Oleckie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kowale Oleckie , dn. 08.11.2007r. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi...